Samarbete med JIBS

Tron på unga och duktiga studenter har alltid funnits inom JES vilket bidragit till en ständigt ökande vilja att hjälpa studenter ut på arbetsmarknaden. I samband med JES geografiska position har detta lett till att vi nu ingått ett tydligare samarbete med en av Sveriges bästa handelshögskolor, nämligen Jönköping International Business Sammarbete med IHHSchool (JIBS). Samarbetet innebär att JES tar emot studenter från JIBS för att genomföra ett så kallat Internship hos oss. Ett Internship är en form av praktik som studenten kan tillgodoräkna sig högskolepoäng för.

Internship

Att ingå i JES Internship-program innebär framförallt att få insyn i en Managementkonsults vardag, man kommer att vara delaktig i pågående projekt inom strategi, organisation och effektivisering. Det innebär att man kommer delta vid planering av uppdrag och även få möjlighet att följa med på kundbesök. Man kommer även under handledning få möjlighet att bidra till projektens genomförande genom exempelvis analys- och skrivarbete. Detta ser vi som ett väldigt positivt utbyte då både JES och studenterna får möjlighet att lära av varandra.

Studerar du för tillfället och vill utöka din erfarenhet, ta då chansen och hör av dig till oss för mer information!
info@jesab.com
+46(0)708 30 16 60

Kommentarer inaktiverade.