JES i Offentlig sektor

Offentlig sektor i Sverige är den verksamhet som ansvarar för viktiga funktioner i samhället som exempelvis energiförsörjning, utbildning, rättsväsende och kollektivtrafik. Det är en betydelsefull del av den svenska samhällsstrukturen och eftersom Sverige har en offentlig verksamhet av mycket hög klass är den väl värd att fortsätta värna om.

I takt med samhällsutvecklingen har kraven på offentlig sektor förändrats, bland annat handlar det om ökade krav på effektivitet, samverkan mellan olika organisationer, service och leverans, stora pensionsavgångar samt ett ökat behov av att digitalisera delar av verksamheten. Detta gör att många kommuner, landsting och myndigheter står inför flertalet utmaningar. För att möta dessa utmaningar krävs nya sätt att tänka i kombination med nya, strukturerade styrdokument, styrformer, myndighetsstrategier samt förståelse för verksamhetens komplexitet.

JES har mångårig erfarenhet av att bistå offentlig sektor i förändringsarbetet mot att hänga med i samhällsutvecklingen och samtidigt kunna möta allmänhetens krav och förväntningar. Våra konsulter har erfarenhet och kompetens av de komplexa utmaningar som offentlig sektor behöver, eller kommer behöva hantera och vi erbjuder stöd inom våra fyra kompetensområden:

Strategi & Vision
Organisation & Effektivisering
Verksamhets- & Ledningssystem
Projekt

Vi erbjuder även utbildningar  inom dessa områden, vilket vi har stor erfarenhet av i både privat och offentlig sektor.

Exempel på uppdragsgivare och uppdrag som JES har eller har haft inom offentlig sektor:

 • NSR
  Helhetsansvar för NSR:s strategiprocess, med visualisering av visionen till dess implementering av konkreta projekt.
 • Örebro Kommun
  Ansvar för all projektledarutbildning på grund- och avancerad nivå.
 • Regionen Jönköping
  Utveckling av projektstyrningsmodell och projektledarutbildning på grund- och avancerad nivå.
 • Svensk Kollektivtrafik på Näringsdepartementets uppdrag
  Uppdrag som expert för affärsmodell för fördubblad kollektivtrafik. Uppdrag med delansvar för roller, ansvar och avtal för att ta fram nationellt handlingsprogram för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling. Uppdrag i den operativa projektgruppen, ansvarig för helhet, upplägg och trender inom teknik och affärsutveckling för hållbar samhällsutveckling.
 • Mönsterås Kommun
  Processledning för strategisk workshop.
 • Nässjö, Sävsjö. Eksjö, Aneby och Mullsjö Kommun
  Förstudie kring IT-system och diarie- och ärendehanteringssystem.

Utöver de kompetensområden som JES verkar inom har uppdragen inom offentlig sektor genererat utvecklad kunskap och erfarenet inom energi- och avfallssektorn samt branschen kollektivtrafik.

I förändringsprojekt i offentlig sektor samarbetar JES med Projectplace som är en ledande leverantör av molnbaserade projektverktyg. Genom JES kompetens inom kommunikation, förändringsmetodik och processer och Projectplace verktyg för projektstöd kan vi tillsammans facilitera dessa komplexa förändringsprojekt i er organisation och säkerhetsställa att de lyckas.

JES arbetssätt i uppdrag präglas alltid av transparens, hållbarhet och humanitet. I våra uppdrag inom offentlig sektor är vi också noga med att följa dess värdegrunder så att förbättringsarbete och och mål ligger i harmoni. Vi är övertygade av att dessa komponenter är avgörande för att nå framgång vid den här typen av komplexa förändringar. För mer information om JES i offentlig sektor är du välkommen att kontakta oss.

Kommentarer inaktiverade.