Case

Ledningsstöd:

JES AB har antagit rollen som ledningsstöd åt företag. För mer ingående förklaring på hur det ser ut när JES tar sig an rollen som ledningsstöd åt företag, läs mer här.

Årets bästa goda exempel:

Ett projekt i uppdrag av Svensk Kollektivtrafik drevs av Johan Eskengren, JES AB, i egenskap av ordförande för arrangemanget samt expertis från transportsektorn. För en mer ingående beskrivning på hur uppdraget såg ut, läs mer här.

Projektlaboratoriet Göteborgs hamn:

JES AB i ett sammarbeta med Göteborgs hamn fick chansen att utbilda studenter inom projekt genom verktyget Projektlaboratoriet. Läs mer om detta här.

Projektstöd och struktur:

JES AB var med som ett stöd i ett projekt där målet var att utreda förutsättningar för att bygga ut ett nät av tankstationer för gas i hamnar kring Östersjön. Med hjälp utav verktyget Projectplace kunde strukturen för projektmedlemmar effektiviseras samt kommunikationen och dokumenthanteringen förbättras. För en mer ingående beskrivning läs mer här.

Strategi & Vision:

JES AB skapar förutsättningar för att genomföra en lyckad förändring av verksamheten. JES tydliggör företagsspecifika möjligheter för att ta företagets strategier till mätbara mål. I en sådan situation införde JES projekt som arbetsform och företaget fick ta sig an en ny struktur. För en mer ingående beskrivning, läs mer här.

Kommentarer inaktiverade.