CSR Utbildning

Skapa ökad konkurrenskraft med en utbildning i CSR!

Vi vill hjälpa våra kunder att genomföra förändringar med framgångsrika resultat ur ett hållbart och långsiktigt perspektiv, JES erbjuder därför utbildningar inom CSR (Corporate Social Responsibility). Vårt utbildningskoncept passar både företag och organisationer och riktar sig till de som ligga i framkant och göra en strategisk förändring mot ökad konkurrenskraft genom hållbara affärsmöjligheter.

Innehåll

I utbildningen varvas teori och praktik. Deltagarna arbetar med det egna företagets utveckling och kursen är upplagd för att möjliggöra en intern strategisk CSR-process. Efter varje tillfälle arbetar deltagarna med uppgifter kopplade till företagets unika förutsättningar. Utbildningen består av fyra kursdagar under en termin med möjlighet till coaching mellan tillfällena.

Dag 1

CSR översikt (definition, bakgrund, framtid och affärsmöjlighet för företag), omvärldsanalys samt nulägesanalys av det egna företaget i relation till vision, målsättningar, värderingar och företagskultur.

Dag 2

Identifikation av det sociala kapitalet företaget har (förtroende, goodwill, rykte, kultur, nätverk osv.) samt analys av affärsmöjligheten, potentialen, den unika konkurrensfördelen och framtidens affärsarena.

Dag 3

Utformning av hållbarhetsstrategin, utformning av handlingsplan samt implementeringsstrategi.

Dag 4

Organisation (vem ska göra vad och hur), involvering av anställda, kommunikationsstrategi samt införlivning av hållbarhet i befintligt verksamhetsledningssystem (om det finns, annars skapas ett ledningssystem).

Mål med utbildningen

  • Identifiera fördelarna med CSR i just ert företag
  • Skapa större förståelse för CSR som affärsidé
  • Utforma en CSR-strategi anpassad efter det egna företaget
  • Tillhandahålla verktyg för långsiktigt arbete med CSR

Efter utbildningen finns möjlighet till stöd i certifiering enligt ISO 26000 (socialt ansvarstagande) om önskemål finns. Utbildningen kan givetvis skräddarsys utifrån era specifika behov och prioriteringar.

Välkommen att kontakta oss för mer information om våra utbildningar och hur vi kan anpassa dessa efter just era önskemål!

Kommentarer inaktiverade.