Projekt

Projekt är en ofta använd benämning på något som inte direkt ingår i organisationens löpande verksamhet men som ändå ska prioriteras och hinnas med under den arbetstid man har till förfogande. Viktigt är därför att förstå vad ett projekt ska betyda och innebära för just er organisation så att medarbetare och ledning har överensstämmande förväntningar på resultat och effekt av projektet.intressenter

Hur kan JES hjälpa dig?

JES konsulter har den specialistkompetens som krävs för att ett projekt ska bli framgångsrikt. Vi har stor erfarenhet av att implementera och arbeta med projekt som arbetsform i komplexa organisationer. Detta arbete utförs med hjälp av projektmodeller som exempelvis, Projektil och PPS. JES satsar på hållbarhet och struktur och kan därför hjälpa till i projektets alla delar, från start till mål. Detta innebär bland annat ledning av projektutbildningar och agera i olika projektroller som projektledare, projektstöd, projektgranskare, kvalitetssäkrare, projektgränssnittskoordinator med mera. Vi kan ansvara för, eller vara ett stöd för att upprätta projektkontor och förvalta er organisations projektportfölj. Vi arbetar även med uppföljning samt utvärdering av projekt tillsammans med företaget för att förstå projektets fortgång och lärdomar från processen.

För att skapa framgångsrika projekt erbjuder JES tjänster inom följande områden

Projektledning Projektlaboratoriet utveckla projektmognad

KvalitetssäkringUppföljningsarbete EU-projekt Coaching Projektverktyget ProjectplaceProjektmognadsanalys

Hör gärna vidare med oss om ni har frågor kring era projekt så kan vi tillsammans skapa förutsättningar för lyckade projektresultat i er organisation, kontakta oss här.

Kommentarer inaktiverade.