Kurs i konflikthantering

Konflikter på arbetsplatsen som inte hanteras på ett bra sätt påverkar ofta klimatet och mycket energi går förlorad. Konflikter är ett naturligt inslag i mänsklig samvaro och ibland blir de svåra att lösa, men hanteras de på ett bra sätt innebär detta vinster för både individ och verksamhet.

Lär dig mer om konflikthantering med JES kurs i Praktisk Konflikthantering. Vi erbjuder företagsintern utbildning till olika yrkesgrupper såsom chefer, projektledare, HR-ansvariga och medarbetare. JES ger dig verktyg och kunskap i grundläggande konflikthantering, vilket bidrar till ett tryggare ledarskap.

Innehåll

Kursen kan genomföras antingen som två halvdagar eller två heldagar med några veckors mellanrum. Innehållet består huvudsakligen av följande områden som berörs på olika nivåer beroende på vilket upplägg (halvdagar eller heldagar) som väljs:

  • Vad är en konflikt?
  • Att se konflikten ur flera perspektiv
  • Att förstå konflikten
  • Konfliktstilar
  • Konflikthantering
  • Att förebygga konflikter
  • Vad kan HR bistå med?
  • Vad kan chefen rent konkret själv göra?

Mål med kursen

Kursen syftar till en ökad förståelse för konflikters komplexitet och ger verktyg för att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

Skräddarsy upplägg och innehåll

Ett alternativ till upplägget ovan är att lägga upp en kurs anpassad efter era specifika behov. Ett anpassat utbildningsupplägg startas med en uppstartsworkshop där JES tillsammans med er hjälps åt att formulera mål, önskemål, och specifikt utbildningsbehov. Kursen läggs sedan upp utefter vad man kommit fram till under workshopen.

Vill du boka kursen Praktisk Konflikthantering eller ha mer information? Kontakta oss så hjälper vi dig!

JES erbjuder även konsultstöd i medling, kartlägga orsakssamband och stöd till enskilda individer eller grupper, läs mer om detta här.

Kommentarer inaktiverade.