Lean Management Utbildning

Lean Management är en metod där man arbetar med ständiga förbättringar, starkt kundfokus, innovationskraft samt ett utvecklat och modigt medarbetarskap. Målet är att gemensamt söka upp och eliminera slöserier för att öka kvalitén i verksamheten. JES erbjuder anpassade utbildningar inom Lean Management på olika nivåer som passar så väl privat som offentlig sektor.

Lean Management (1 till 3 dagar)

För ledare som medarbetare med viljan att utveckla förmågan att leda och arbeta enligt Lean-filosofin, förhållningssätt och metoder. Utbildningen är upplagd på två delar där teori varvas med träning och praktiska övningar. Den första delen omfattar filosofin, kundfokus och mjukare områden som våra olikheter där vi utgår från era värderingar och kultur. Del två fokuserar på träning i metoder och verktyg. Vi går även igenom hur förbättringsmöten ska fungera samt problemlösning med stöd av PDCA.

A3-metoden (1 dag inkl. individuell support)

Med A3-metoden får du bättre kvalitet i både beslut och genomförande. Den ger mer effektiva och lättillgängliga beslutsunderlag och rapporter. Sist, men inte minst, utvecklar metoden människors förmåga att tänka och lösa problem.

Föredrag

Genomgång om bakgrunden till Lean, begrepp som Kaizen och Muda, metoder och verktyg, de framgångsfaktorerna och fallgropar man bör undvika. Beroende på önskemål och behov kan föredraget med fördel kombineras workshops.

Workshops

I en workshops delas deltagarna in i grupper och får diskutera frågor som: Vad av Lean-filosofin kan du enkelt göra till ditt? Vem är kunden enligt Lean? Vilka slöserier finns i verksamheten? Vilka slöserier kan du eliminera inom 5-7 veckor?

Införande av Lean

JES erbjuder även konsultinsatser i införandet av Lean Management, läs mer om hur vi kan hjälpa dig här.

Kommentarer inaktiverade.